مشاور املاک موج زیباکنار | خرید و فروش ویلا در شمال
املاک موج املاک موج املاک موج املاک موج زیباکنار دبی


جدیدترین املاک ثبت شده

(شنبه 23 ,اردیبهشت 1396)
خرید ویلای روستایی نو ساز

خرید ویلای روستایی نو ساز

متراژ بنا : 80 متر*** متراژ زمين: 200 متر

قيمت كل : 110,000,000 تومان

جزئیات ...
(شنبه 23 ,اردیبهشت 1396)
خرید ویلا در زیباکنار

خرید ویلا در زیباکنار

متراژ بنا : 80 متر*** متراژ زمين: 180 متر

قيمت كل : 105,000,000 تومان

جزئیات ...
(شنبه 23 ,اردیبهشت 1396)
خرید ویلا در زیباکنار

خرید ویلا در زیباکنار

متراژ بنا : 85 متر*** متراژ زمين: 200 متر

قيمت كل : 105,000,000 تومان

جزئیات ...
(چهارشنبه 6 ,اردیبهشت 1396)
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

متراژ بنا : 100 متر*** متراژ زمين: 750 متر

قيمت كل : 320,000,000 تومان

جزئیات ...
(چهارشنبه 25 ,اسفند 1395)
خرید ویلا در زیباکنار

خرید ویلا در زیباکنار

متراژ بنا : 140 متر*** متراژ زمين: 750 متر

قيمت كل : 370,000,000 تومان

جزئیات ...
(چهارشنبه 25 ,اسفند 1395)
خرید ویلا در زیباکنار

خرید ویلا در زیباکنار

متراژ بنا : 80 متر*** متراژ زمين: 250 متر

قيمت كل : 145,000,000 تومان

جزئیات ...
(شنبه 4 ,دی 1395)
خرید ویلا در زیباکنار

خرید ویلا در زیباکنار

متراژ بنا : 140 متر*** متراژ زمين: 550 متر

قيمت كل : 300,000,000 تومان

جزئیات ...
(شنبه 4 ,دی 1395)
خرید ویلا در زیباکنار

خرید ویلا در زیباکنار

متراژ بنا : 85 متر*** متراژ زمين: 255 متر

قيمت كل : 145,000,000 تومان

جزئیات ...
(جمعه 3 ,دی 1395)
خرید ویلا در لشت نشا

خرید ویلا در لشت نشا

متراژ بنا : 85 متر*** متراژ زمين: 250 متر

قيمت كل : 87,000,000 تومان

جزئیات ...
(چهارشنبه 3 ,آذر 1395)
خرید ویلا در زیباکنار

خرید ویلا در زیباکنار

متراژ بنا : 100 متر*** متراژ زمين: 400 متر

قيمت كل : 250,000,000 تومان

جزئیات ...
(چهارشنبه 3 ,آذر 1395)
خرید ویلا داخل شهرک

خرید ویلا داخل شهرک

متراژ بنا : 135 متر*** متراژ زمين: 258 متر

قيمت كل : 220,000,000 تومان

جزئیات ...
(چهارشنبه 3 ,آذر 1395)
خرید ویلای سنددار

خرید ویلای سنددار

متراژ بنا : 85 متر*** متراژ زمين: 220 متر

قيمت كل : 160,000,000 تومان

جزئیات ...
(چهارشنبه 3 ,آذر 1395)
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

متراژ بنا : 140 متر*** متراژ زمين: 300 متر

قيمت كل : 180,000,000 تومان

جزئیات ...
(چهارشنبه 3 ,آذر 1395)
خرید ویلا در زیباکنار

خرید ویلا در زیباکنار

متراژ بنا : 110 متر*** متراژ زمين: 320 متر

قيمت كل : 130,000,000 تومان

جزئیات ...
(چهارشنبه 3 ,آذر 1395)
خرید ویلای دوبلکس در زیباکنار

خرید ویلای دوبلکس در زیباکنار

متراژ بنا : 120 متر*** متراژ زمين: 320 متر

قيمت كل : 260,000,000 تومان

جزئیات ...
(چهارشنبه 3 ,آذر 1395)
خرید ویلای سنددار در زیباکنار

خرید ویلای سنددار در زیباکنار

متراژ بنا : 200 متر*** متراژ زمين: 290 متر

قيمت كل : 450,000,000 تومان

جزئیات ...
(چهارشنبه 3 ,آذر 1395)
خرید ویلای سنددار در زیباکنار

خرید ویلای سنددار در زیباکنار

متراژ بنا : 200 متر*** متراژ زمين: 2350 متر

قيمت كل : 0 تومان

جزئیات ...
(چهارشنبه 3 ,آذر 1395)
خرید ویلای 3 طبقه در شمال

خرید ویلای 3 طبقه در شمال

متراژ بنا : 300 متر*** متراژ زمين: 200 متر

قيمت كل : 550,000,000 تومان

جزئیات ...
(چهارشنبه 3 ,آذر 1395)
خرید ویلای سنددار در زیباکنار

خرید ویلای سنددار در زیباکنار

متراژ بنا : 140 متر*** متراژ زمين: 270 متر

قيمت كل : 250,000,000 تومان

جزئیات ...
(چهارشنبه 3 ,آذر 1395)
خرید ویلای سنددار در زیباکنار

خرید ویلای سنددار در زیباکنار

متراژ بنا : 150 متر*** متراژ زمين: 350 متر

قيمت كل : 250,000,000 تومان

جزئیات ...
(چهارشنبه 3 ,آذر 1395)
خرید ویلا در زیباکنار

خرید ویلا در زیباکنار

متراژ بنا : 110 متر*** متراژ زمين: 220 متر

قيمت كل : 130,000,000 تومان

جزئیات ...

املاک موج زیباکنار